Park

Park

Bezpośrednio za pałacem miękko i dość nieregularnie, z dużą swobodą urządzono część reprezentacyjną parku. Park krajobrazowy wymodelowano z kępy leśnej, z elementami romantycznymi i naturalistycznymi.Właściwie to park i jego nasadzenia najdokładniej wskazują  na dużo starszą, niż można spotkać w literaturze, datę powstania dworu. Według informacji pochodzących z wykonanego w bieżącym roku studium architektoniczno-konserwatorskiego park powstał w XVIII wieku, jednak nie ma pewności czy nie został założony wcześniej.

Park otula pałac z każdej strony i w naturalny sposób oddziela część gospodarczą mieszkalnej . Wśród drzew, które zachowały się do dziś, można obejrzeć  wiązy szypułkowe,  lipy drobnolistne, platany, jesiony wyniosłe, dęby szypułkowe, kasztanowce białe, buki i graby, a także drzewa iglaste: modrzewie, żywotniki zachodnie, daglezje i świerki pospolite.W parku wymodelowano z kępy leśnej  salon ogrodowy w kierunku, którego zwrócona jest weranda ogrodowa. Mamy nadzieję, że do lata 2014, ta część salonu ogrodowego nabierze  dawnego uroku.