Historia pałacu i folwarku

Historia pałacu i folwarku

Pierwsza wzmianka o Jackowie pochodzi  z 1377 roku z Woskowych Tablic Kopenhaskich, z których dowiadujemy się, że Wojciech von Jaskow zastawił ziemie w Jackowie. W księdze komturstwa gdańskiego Jatzkow figuruje jako miejscowość założona na prawie polskim. Jackowscy to znacząca i zamożna rodzina na Pomorzu, piastująca liczne stanowiska w administracji, sądach. Pod względem majątkowymi przewyższali inne znane rody kaszubskie zamieszkujące ziemię lęborską. Niektórzy spośród nich  byli posłami na sejm Rzeczypospolitej.

W 1804 roku powstaje rezydencja rodzinna- późnobarokowy dwór, który około 1880 roku  zostaje rozbudowany w stylu neoklasycystycznym. W tym czasie powstaje też gorzelnia, przy dworze funkcjonuje młyn, kuźnia i  tartak. We wsi jest szkoła i karczma.Niemal od początku dwór jest modernizowany, co kilkanaście lat. Wraz z wzrostem zamożności mieszkańców dworu oraz pełnieniem przez nich coraz ważniejszych państwowych stanowisk,  dwór przybiera większe gabaryty, staje się bardziej reprezentacyjny i na przełomie XIX wieku można go określić mianem pałacu w stylu neoklasycystycznym. Ma dwie kondygnacje, dwie sale balowe , biuro właściciela i zarządcy, jadalnię, bawialnię, pokoje gościnne i sypialnie.

Folwark jest rozległym, historycznym założeniem dworsko-parkowym o dużych wartościach zabytkowych, zachowaną kompozycją, układem przestrzennym oraz nasadzeniami zieleni. Wśród obiektów architektonicznych  pałac stanowi dominantę.Budynki Folwarku pochodzą z końca XIX w., i są sukcesywnie remontowane. Mamy nadzieję, że uda się całkowicie zachować ich zabytkowy charakter oraz panujący tu  sielski klimat minionych  lat. Otulinę pałacu stanowi założony w XVIII wieku park.